کسانی که به یادگیری یک زبان خارجی علاقه دارند، نگاهی به این ابزارک (اپلیکیشن) بیندازند:

اپلیکیشن دولینگو در کافه بازار

 

شما چه اپلیکیشن هایی برای یادگیری زبان های خارجی سراغ دارید؟ در نظرات بیان کنید.