«وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» 

(ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ [ﻫﺮ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭِ] ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ،)

(سوره مبارکه المؤمنون، آیه ۳)

پ.ن: مؤمن همه کارش با فایده است.