در ایام دانشجویی که مسئول بسیج دانشگاه بودم یک سری یادداشت کوتاه درمورد تجربیاتم، در گروه مسئولین بسیج دانشجویی کشور منتشر می کردم. به نظرم نکاتی کاربردی بود و برای عموم بچه های فعال دانشجویی می تواند مفید باشد. ان شاء الله به تدریج تکمیل می کنم و در سایت قرار می دهم.

 

11ـ اکتشاف

به نظرم به دنبال جواب سوال های زیر بودن برای حیات تشکیلاتی مان لازم است:

۱ـ ما در چه شرایط تاریخی هستیم؟ چه افقی برای آینده متصوریم؟ اولویت های عصر کنونی چیست؟

۲ـ شخصا خوب درس خواندن کافی نیست؟ آیا فعالیت اجتماعی لازم هست؟

۳ـ چرا فعالیت اجتماعی باید تشکیلاتی باشد؟ کار تشکیلاتی چه محدودیت ها و ظرفیت هایی دارد؟

۴ـ آیا فعالیت اجتماعی تشکیلاتی ما اثری دارد؟ بود و نبودش چه فرقی دارد؟

۵ـ آیا الگوهای موفقی از کار تشکیلاتی دانشجویی در داخل کشور و سطح جهانی وجود دارد؟

 

شما به پاسخ این سوال ها رسیده اید؟ کشف پاسخ چه سوال های دیگری لازم است؟ در نظرات بیان کنید تا همفکری کنیم.