بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام دانشجویی که مسئول بسیج دانشگاه بودم یک سری یادداشت کوتاه درمورد تجربیاتم، در گروه مسئولین بسیج دانشجویی کشور منتشر می کردم. به نظرم نکاتی کاربردی بود و برای عموم بچه های فعال دانشجویی می تواند مفید باشد. ان شاء الله به تدریج تکمیل می کنم و در سایت قرار می دهم.

 

10ـ برادران و خواهران

نحوه ارتباط دو واحد برادران و خواهران، بسته به بوم هر مجموعه ای هست. در بعضی تشکل های دانشجویی، کلا جدا هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند؛ در برخی دیگر با هم مرتبط هستند.

در حالاتی که واقعا نیاز هست دو واحد با هم مرتبط باشند، به نظرم توجه به این نکات ضروری است:

۱ـ مسئولین ارشد دو واحد که با هم مرتبط هستند باید متوجه مقتضیات خاص هر کدام شان باشند و همدیگر را به چشم خودشان نگاه نکنند (انتظارات معقولی از واحد مقابل داشته باشند).

۲ـ اعضای برادر و خواهر، در نگاه مسئولین ارشد واحد برادران، برابر باشند؛ یعنی همان طور که دغدغه ابعاد مختلف رشد واحد برادران را دارند لازم هست، بسترهای لازم برای رشد واحد خواهران هم فراهم شود. در تخصیص منابع، حقوق دو واحد رعایت شود.

۳ـ بنابر اخلاق اسلامی، لازم هست ارتباطات در حداقل ممکن باشد. چه از نظر تعداد افراد مرتبط و چه از نظر سطح ارتباط. لذا لازم هست که ارتباطات به نحوی طراحی بشود که هم حداقلی باشد و هم نیازهای لازم و ضروری به نحو مناسب پوشش داده شود.

۴ـ سیستم ارتباط دو واحد کاملا شفاف باشد؛ یعنی مشخص باشد: چه افرادی مرتبط هستند؟ موضوعات ارتباطی شان چیست؟ کیفیت ارتباط شان چگونه هست (حضوری، ایمیلی، پیامکی، تلفنی و…)؟ در صورت عدم دسترسی به فرد مورد نظر با چه کسی باید ارتباط گرفت؟ جلسات لازم حضوری چند وقت یکبار تشکیل می شود؟

۵ـ تصریح شود که ادبیات ارتباطی (به خصوص در ایمیل و پیامک) کاملا رسمی و کتابی باشد.

۶ـ اعضای تازه وارد مجموعه نسبت به حدود ارتباط دو واحد و چرایی آن به صورت کاملا روشن توجیه شوند. اعضای تازه وارد بعضا به اشتباه فکر می کنند که استاندارد های موجود در سطح دانشگاه برای ارتباط دو واحد در تشکل ها کافی است. اعضایی که نمی توانند خودشان را با حدود ارتباطی مجموعه تنظیم کنند از سطوح ارتباطی کنار گذاشته شوند.

۷ـ عموما مسئول ارشد واحد برادران نمی تواند پاسخگوی همه ی مراجعات و تماس های واحد خواهران باشد. لذا لازم هست در سطح ارشد مجموعه، حداقل یک نفر دیگر هم از واحد برادران مشخص شود تا در موارد لازم به او رجوع شود و هماهنگی های دو واحد مختل نشود.

همه ی این مراقبت ها برای حفظ سلامت جو تشکل دانشجویی است.

 

به نظر شما در ارتباط دو واحد در تشکل های دانشجویی چه نکاتی باید رعایت شود؟ در نظرات بیان کنید تا همفکری کنیم.