خوب، حدود محتوا مشخص شد؛ وبینارهای قبل عید پیاده و جزوه شد. چند جزوه دیگر هم آماده شد، من جمله اینکه اصلا حرف ما چیست و دنبال چه هستیم. عملیات هم مشخص شد؛ متناسب با محورها، سوالاتی مشخص شود و نامزدهای احتمالی دعوت شوند و از آنها پرسیده شود و همچنین این محورها و اهمیت شان به گوش بقیه فعالین دانشجویی و طلبگی برسد. دیگر ستاد می توانست شکل بگیرد: ستاد گفتمانی دولت جوان انقلابی. قرار گداشتیم که تا ابتدای اردیبهشت ماه، این نوع فعالیت را پیگیری کنیم و ابتدای اردیبهشت، بچه ها از حیث حقیقی شان بررسی کنند که آیا می خواهند از فردی حمایت کنند یا نه. تقریبا از پایه های مختلف مدرسه، درگیر فعالیت ها شده بودند.

دو جلسه پرسش و پاسخ با فعالین سیاسی برگزار کردیم. در مجموع یازده جزوه منتشر شد (در سه سطح تنظیم شده بود). می دانستیم مزیت تولید محتوای چند رسانه ای نداریم لذا خیلی روی این بعد سرمایه گذاری نکردیم. در ادامه، به این ضرورت رسیدیم که هر کس شبکه فامیل و دوستان خود در فضای مجازی را فعال کند؛ گروهی مسئول پیگیری ایده «زنجیره تواصی» شدند و قرار شد برای این کار بیشتر دنبال گلچین محتوا باشند تا تولید محتوا. همچنین گروهی از بچه ها مسئول بودند تا در ایام کورونا و تعطیلی مدرسه، با ایده «میز های استانی» انگیزه بدهند تا طلبه های مدرسه که در استان ها هستند با هم هماهنگ شوند و فعالیتی انجام دهند. در حین فعالیت های خودمان، کارهای خوب دیگران را هم تبلیغ می کردیم مثلا کتاب «انتخابات؛ تکرار یا تغییر» آقای راجی یا برنامه «کلید اینجاست» بچه های ثریا. دقت های اخلاقی بچه ها در انتشار محتوا جالب بود و بعضا باعث می شد که محتوا مورد بازبینی قرار بگیرد.

دوست داشتیم که محتوایی متنی آماده کنیم که شامل سوالاتی نسبت به مسائل اساسی و روز جامعه باشد و پاسخ نامزدها و همچنین بررسی سابقه و کارشناسان همراه نامزدها باشد که متاسفانه دیگر فرصت نشد. البته تجارب قبلی هم که در این زمینه بود (مثل پروژه «آقای رییس جمهور» در انتخابات ۹۶)، معتقد بودند که با توجه به بازه کوتاه تبلیغات (دو هفته) خیلی نگاه ها به سمت بررسی های دقیق و منطقی نمی رود و در سطح دعواهای سیاسی می ماند (این هم یک مسئله مهم است).

فایل معرفی جزوات و عملیات ستاد را از اینجا می توانید دانلود کنید.

[ادامه دارد…]