از تجربه های خوب زندگی من قرار گرفتن در جمع صمیمی و با طراوت بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. جمعی که برای ما بیشتر از یک فعالیت دانشجویی ساده بود و تقریبا همه زندگی مان شده بود. جمع مان فراز و فرود های زیادی داشت و در دل همین فراز و فرودها بود که یک سری رشدها حاصل می شد.

امیدوارم بتوانم از آن تجارب بنویسم چرا که اعتقاد دارم بچه های فعال دانشجویی اگر خودشان را جدی بگیرند واقعا می توانند در فرهنگ عمومی دانشگاه و جامعه اثرگذار باشند و خودشان هم به بینش های عمیقی برسند.

در ایامی که مسئول بسیج دانشگاه بودم (آذر ۹۴)، مصاحبه ای با نشریه تحلیلی – تبیینی «پنجاه و هفت» داشتم که در شماره یازدهم اش منتشر شد. این نشریه از محصولات قرارگاه شهید باقری سازمان بسیج دانشجویی کل کشور و نشریه جذابی بود. در این مصاحبه، سعی کرده بودم بسیج رازی را معرفی کنم. این نشریه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید و مصاحبه با من را در صفحه بیست مطالعه کنید:

دانلود شماره یازدهم نشریه پنجاه و هفت

شما هم آیا در فعالیت های دانشجویی حضور داشته اید؟ به نظر شما این فعالیت ها چه تاثیری دارد؟ به نظر شما بیشتر درمورد چه مطالبی در این زمینه بنویسم؟ در قسمت نظرات بیان کنید تا همفکری کنیم.