در ایام دانشجویی که مسئول بسیج دانشگاه بودم یک سری یادداشت کوتاه درمورد تجربیاتم، در گروه مسئولین بسیج دانشجویی کشور منتشر می کردم. به نظرم نکاتی کاربردی بود و برای عموم بچه های فعال دانشجویی می تواند مفید باشد. ان شاء الله به تدریج تکمیل می کنم و در سایت قرار می دهم.

 

6ـ آنچه که ماندگار است

در اتفاقات سیاسی و اجتماعی و حتی در لحظات برخوردهای شخصی، شرایطی پیش می آید که بعضا سخت هست که مسئول بسیج بتواند خودش را کنترل کند و در چهارچوب اخلاق و انصاف رفتار کند.

رعایت اخلاق (سبک اسلامی) علاوه بر این که به تیپ مدیریتی، سبک و سیاق میدهد و مانع لجام گسیختگی مدیریتی می شود، اثرات ماندگاری بر آدم هایی که با آنها در ارتباط هستیم (بچه های مجموعه، دانشجوها، مسئولین دانشگاه و…) دارد. به خصوص اینکه برند «اخلاق اسلامی» ویژه قدمای بسیج دانشجویی (شهدا) هست و از ما هم انتظار می رود که این استاندارد را رعایت کنیم.

البته لازم هست که حدود اخلاق اسلامی را بشناسیم و برای خودمان الگو داشته باشیم. برای شناخت اخلاق اسلامی کتاب «داستان راستان» خوب هست؛ اصلا این شاهکار شهید مطهری را دست کم نگیریم!!! انس بیشتر با یک یا دو شهید (بخصوص شهدایی که اهل کار تشکیلاتی بوده اند مثل شهید علم الهدی، شهید دیالمه و…) هم کمک کننده هست.

بعضا شده که بعد از گذشت سال ها، افراد از کسانی که زیاد با آنها آبشان در یک جوب نمی رفته، به خاطر ادب و انصافش تعریف کرده اند؛ صد البته که اجر اخروی، جای خودش محفوظ است. مبادا در روزمرگی ها از چیزهایی که ماندگار هست غافل بشویم.