در ایام دانشجویی که مسئول بسیج دانشگاه بودم یک سری یادداشت کوتاه درمورد تجربیاتم، در گروه مسئولین بسیج دانشجویی کشور منتشر می کردم. به نظرم نکاتی کاربردی بود و برای عموم بچه های فعال دانشجویی می تواند مفید باشد. ان شاء الله به تدریج تکمیل می کنم و در سایت قرار می دهم.

 

3ـ نقشه راه

هزاران مسئله برای موضعگیری و اقدام و عمل یک تشکل دانشجویی، در سطوح مختلف وجود دارد… ما با چه چهارچوبی می خواهیم مسائل مان را پیدا کرده و اولویت بندی کنیم و اقدام و عملمان را سامان دهیم؟

مگر امام و آقا (امامین انقلاب) جای تشکل های دانشجویی (بخصوص بسیج دانشجو و طلبه) را در مسیر انقلاب مشخص نکردند و مشخص نمی کنند!؟ چرا بعضی وقت ها ما اصرار داریم که ادای جاهای دیگر را دربیاوریم و کاری را انجام بدهیم که ارتباطی به ما ندارد و یا از وظایف خودمان غفلت می کنیم!؟

شاید به خاطر این باشد که برای مطالعه نظرات امام و آقا، وقت کافی نمی گذاریم… یکی از نیازهای مسئول بسیج این هست که تسلط حدودی نسبت به منظومه فکری امام و آقا داشته باشد. یعنی بتواند کلیدواژه های اصلی این منظومه ی فکری را بشناسد و ارتباطات بین این کلیدواژه ها را شناسایی کند؛ بخصوص کلیدواژه هایی مثل: مراحل انقلاب اسلامی ـ عدالت اسلامی ـ استقلال ـ فرهنگ و تفکر بسیجی ـ دانشجوی بسیجی ـ بسیج دانشجویی ـ دانشگاه اسلامی ـ وحدت حوزه و دانشگاه. همچنین باید بدانیم که اولویت های اساسی انقلاب در زمانه ما از نظر آقا چیست.

به نظرم، نیاز هست که مسئول بسیج، این ها را در برنامه مطالعاتی اش داشته باشد:

ـ پیام امام خمینی رحمه الله علیه درمورد تشکیل بسبج دانشجو و طلبه.

ـ پیام های مهم جلد بیست و یک صحیفه امام مثل پیام قطعنامه و وصیتنامه امام.

ـ مطالعه بیانات بروز آقا (هر سخنرانی که آقا ایراد می کنند نهایتا تا آخر هفته مطالعه بکنیم).

ـ دیدار های آقا در سال های اخیر با تشکل های دانشجویی در ماه مبارک رمضان.

ـ کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی.

ـ کتاب انسان ۲۵۰ ساله.

ـ کتاب دوران جدید عالم (گزیده صحبت های آقا).

ـ کتاب روش تحلیل سیاسی (گزیده صحبت های آقا).

همان طور که برای جلسات و مراسمات و… وقت می گذاریم، لازم هست برای خوراک های فکری اساسی مان هم وقت قرار بدهیم. این ها را باید خوب بجویم تا بافت جهان فکری مان شود؛ مثلا منظور امام از «تشکیل هسته های مقاومت جهانی» یا «تبیین چهارچوب های اصیل اسلام ناب برای سایراقشار» توسط بسیج دانشجو و طلبه چیست؟ آیا مخاطب این پیام در شرایط امروزه، فقط مسئولین سازمان بسیج دانشجویی و بسیج طلاب هستند؟ آقا چه کسی را بسیجی می دانند؟ مسلمان امروزی چه وظایفی دارد؟

برای طراحی فرهنگی و رهبری تشکل باید نقشه راه مان را از این منابع کشف کنیم. قرار نیست نقشه راه ما از جایی زاییده بشود!!!