یکی از اساتید نقل کردند زمانی که یکی از علما (دقیقا یادم نیست چه کسی را فرمودند) تشریف آورده بودند مدرسه و مشغول استراحت و صرف غذا بودند، یکی از طلاب از ایشان سوال کرد که در فهم دروس مشکل دارد، چکار کند؟ ایشان پاسخ دادند برای اینکه این غذا به جان بنشیند باید خوب جوید؛ درس را هم خوب باید جوید… .

تکه کردن مطلب به قطعات کوچک تر و تمرکز و فکر کردن در هر قطعه و کشف ارتباطات بین قطعات مختلف، نقش اساسی در تحصیل دارد. حال چگونه می توان مطلب را به قطعات کوچک مناسبی تقسیم کرد؟ خود روند تحصیل طلبگی (پیش مطالعه، کلاس، مطالعه و مباحثه) بسیار موثر است و کمک می کند که ذهن، سوال مند با بیان استاد و کتاب روبرو شود و بتواند تمرکز کند. همچنین گاهی داشتن مطالعات جانبی گزیده شده پیرامون مطلب درسی، باعث می شود که ذهن با ابعاد مختلف آن بیشتر آشنا شود و امکان سوال و تمرکز بیابد.

خلوت کردن و نوشتن هم بسیار مفید است. ذهن پس از جویدن یک مطلب نیاز دارد که یافته ها را دسته بندی کند، سوالات باقیمانده را شفاف کند و با خیال آسوده و فراغ بال با مطلب بعدی روبرو شود و یافته هایش نیز فراموش نشود. لذا نیاز به یک فرصتی برای مرور جریان طی شده و منظم سازی و تکمیل یادداشت ها دارد.

البته قابل ذکر است که علوم مقدماتی در سوال مند شدن ذهن و تامل در روابط مطالب، موثرهستند لذا آنها را باید جدی گرفت.

این کارها راحت هست؛ اما نیاز به نظم و پیگیری است تا بتوان این ها را انجام داد. برای حفظ سلامتی، نیاز به پرخوری نیست؛ باید گزیده خورد و خوب جوید!

 

شما برای خوب جویدن درس چه نکاتی به نظرتان می رسد؟ در نظرات بیان کنید تا همفکری کنیم.