از این پرچم در خانه داریم. عشق می کنم گاهی اوقات که به آن نگاه می کنم. نماد هویت تاریخی و ملی ماست و با آسمان ما گره خورده است. از هزارتوی تاریخ عبور کرده و به دست ما رسیده؛ از همه ی فرازها و فرودها، از همه ی سختی ها و آسانی ها… . چه جوانانی که برای آن جان داده اند و چه جان هایی که به عشق آن می تپد و چه صورت هایی که به عشق آن سرخ شده اند. روزی دست سربازی بوده و روزی بر دوش پهلوانی و حال در دست ماست… . بارهایش را بر دوش خواهیم کشید و آینده را با توکل بر او زیر سایه این پرچم خواهیم ساخت.

 

شما چه طور رابطه ای با این پرچم دارید؟ در قسمت نظرات بیان کنید.