چند وقتی است که ثبت نام تحصیل در حوزه های علمیه شروع شده. من تقریبا سه سال پیش وارد حوزه شدم.

دوست داشتم از اینکه چرا بعد کارشناسی، حوزه را انتخاب کردم بنویسم. به نظرم در این دور و زمانه یا باید در کنار زندگی و کار، به عالمان دین متصل شد و سیراب شد و یا باید در بطن علوم دینی قرار گرفت و طلبه شد و یا بی قرار می مانی… .

فعلا همین قدر می توانم بنویسم.

 

نظر شما در مورد سه دسته ای که گفتم چیست؟ در نظرات بیان کنید.