من مولف کتاب الاساس را از نزدیک ندیده ام و اطلاع زیادی هم درمورد ایشان ندارم اما امسال که برای اصول یک داریم کتاب الاساس را می خوانیم واقعا از انتخاب این کتاب خوشحالم.

به نظرم برای شروع علم اصول کتاب خیلی خوبی هست؛ هم فهرست بندی خوبی دارد وهم با توجه به اشاراتی که بعضا استادمان داشته اند (استاد بنی عصار که با مولف کتاب هم در ارتباط بوده اند) می فهمیم که متن کتاب، متن دقیقی هست.

یکی از ویژگی های کتاب که برای من خیلی جالب هست، قسمت «قبس اصولی» در پایان هر درس می باشد که متناسب با مطلب درس، مطلبی از کتب قدما ذکر کرده؛ در واقع پلی می شود برای آشنایی با بزرگان علم اصول.

همچنین در هر درس، به صورت جدا (نه در ضمن درس)، متناسب با محتوای درس، سه تطبیق (مثال فقهی) بیان می کند که برای درک و تصور بهتر مطلب راهگشا ست. در پایان هر درس، چند سوال و همچنین موضوعاتی برای تحقیق نیز مطرح شده.

قبل انتخاب این کتاب، گعده ای با استاد بنی عصار داشتیم و ایشان نظرشان این بود که در مرحله اول آموزش علم اصول باید به این اهداف توجه شود: ۱ـ فهم دقیق مفاهیم اصولی ۲ـ تشریح دقیق محل نزاع ۳ـ تطبیقات دقیق فقهی ۴ـ تشکیل یک نظام به هم پیوسته اصولی ۵ـ آشنایی با اصول مشهور؛ به نظرم تا به اینجا، این کتاب در تامین این اهداف موفق بوده. همچنین در سخنرانی که مسئول تالیف کتب درسی حوزه در مدرسه مان داشتند گفتند برای تالیف این کتاب زحمت زیادی کشیده شده. همچنین برخی اساتید نظرشان این بود که نسبت به الموجز، برای آموزش مناسب تر هست. خودم نیزدر برخی مباحث تورقی بر الموجز داشتم و در مقایسه متوجه شدم که متن الاساس، شسته رفته تر است.

الحمدلله که توفیق شد با جمعی از دوستان، این کتاب را بررسی و انتخاب کنیم. پیشنهاد می کنم حتما تورقی بر این کتاب داشته باشید؛ به خصوص اگر هنوز تصمیمی برای اصول یک نگرفته اید.

دانلود کتاب الاساس از دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه

نظر شما درمورد کتاب مناسب برای اصول یک چیست؟ در قسمت نظرات بیان کنید.