سه روز به شروع ایام تبلیغات انتخابات اسفند ۹۸ مانده بود. در مدرسه جو خاصی احساس نمی شد. خیلی دغدغه این را داشتم که نامزدهای سرشناس قم را برای جلسات مناظره و پرسش و پاسخ به مدرسه بیاوریم؛ به نظرم ایام انتخابات، بهترین فرصت برای تضارب افکار جریان های سیاسی و اجتماعی بود. مسئولین مرتبط، به شخصه مشتاق بودند اما می گفتند محدودیت دارند… .

اما کم نیاوردم؛ اگر حضوری نمی شود، چرا از فضای مجازی غافل بشویم!؟ اگر فعلا ما را جدی نمی گیرند، حداقل محتوای رسانه ای که می توانیم تولید کنیم… . ایده ای به نظرم رسید… سوالاتی طراحی کنیم و در جلسات حضوری از نامزدها بپرسیم و بعد پاسخ هایشان را در فضای مجازی منتشر کنیم. از قبل، خیلی دغدغه شفافیت مجلس و شفافیت آراء نمایندگان مجلس را داشتم. به نظرم شفافیت مجلس، گلوگاه بهتر شدن جو سیاسی کشور هست. چند سوال طراحی کردم و کانال را در ایتا راه اندازی کردم: کمپین انتخاب آگاهانه.

ایده، ایده جذابی بود و احتمال می دادم بین دوستان طلبه ام از آن استقبال بشود. دو سه نفر از دوستانم خیلی کمک کردند؛ البته بقیه دوستانم هم تمرکزشان را بر دعوت چهره به چهره برای حضور حداکثری گذاشته بودند.

دو دسته محصول تولید کردیم. در یک دسته، پاسخ هر نامزد به صورت جدا منتشر شد و در محصول اصلی که یک روز به انتخابات تکمیل شد، پاسخ های نامزدها به صورت مقایسه ای منتشر شد.

این فعالیت برای خودمان خیلی بهتر از انفعال بود. تا حدودی با جریانات سیاسی قم آشنا شدیم. مهمتر از همه آنکه در حد بضاعت فعلی مان کمک به ارتقا فرهنگ انتخابات کریم. در زمانه فعلی، برای در صحنه نگه داشتن نخبگان و مردم و عبور از دوگانه های کاذب سیاسی، واقعا باید برای فرهنگ «انتخاب آگاهانه» تلاش کرد.

إن شاء الله بعد از انتخابات هم قرار هست که از سه نامزد منتخب، وعده ها و تعهدات شان و سایر مطالبات مردمی را پیگیر باشیم.

جرئیات و آسیب شناسی کار را در «کمپین مردمی انتخاب آگاهانه» در ایتا می توانید ببینید.

سایت خبری استانی «قمنا» محصول نهایی مان را منتشر کرد:

اینفوگرافی انتخاب آگاهانه: معرفی، سوابق وبرنامه‌های نامزدهای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه قم

همچنین بیانیه بعد از انتخابات مان را هم منتشر کرد:

پیگیر تحقق تعهدات و وعده‌های سه‌ نامزد منتخب و سایر مطالبات مردمی از نمایندگان خواهیم بود

نظرتان درمورد کمپین مان چیست؟ فرهنگ انتخابات موجود در جامعه مان را چگونه ارزیابی می کنید؟ چگونه می توان این فرهنگ را ارتقا داد؟ در قسمت نظرات بیان کنید.