در ایام دانشجویی که مسئول بسیج دانشگاه بودم یک سری یادداشت کوتاه درمورد تجربیاتم، در گروه مسئولین بسیج دانشجویی کشور منتشر می کردم. به نظرم نکاتی کاربردی بود و برای عموم بچه های فعال دانشجویی می تواند مفید باشد. ان شاء الله به تدریج تکمیل می کنم و در سایت قرار می دهم.

 

4ـ دانشگاهی در دانشگاه

ایام حضور در دانشگاه، سال های سرنوشت سازی هست؛ اکثر افراد با ورود به دانشگاه، استقلال نسبی پیدا می کنند و به تدریج باید در این چند سال تصمیم های مهمی بگیرند، از ادامه تحصیلات شان گرفته تا کیفیت کلیت مسیر زندگی شان. از طرف دیگر خود محیط دانشگاه به جهت فضای علمی و ویژگی های اجتماعی اش، این ایام را در عمر آدم برجسته می کند.

حضور در فعالیت های تشکیلاتی می تواند اثرات ایام دانشگاه را چند برابر کند و ابعاد منفی احتمالی اش را پوشش بدهد و از طرفی اگر خدای ناکرده، درست هدایت نشود می تواند باعث خسران شود. حضور در فعالیت های تشکیلاتی، بستری برای تقویت مهارت های عمومی اجتماعی (مثل کارگروهی، سخنوری، مدیریت، مسئولیت پذیری، ایثار و…) هست و در کنار این ها می توان مهارت های تخصصی را هم تمرین کرد (مثل روزنامه نگاری، طراحی، نویسندگی و…). در میان این ها مهارت کارگروهی خیلی مهم هست و جامعه ما به شدت به آن نیاز دارد. همچنین یکی از اثرات حضور در تشکیلات می تواند «آموزش انقلابی بودن و انقلابی ماندن» باشد… . هر چقدر افراد دلسوز و صادق یک تشکیلات بیشتر باشند امکان رشد و پرورش در آن تشکیلات بیشتر است.

مسئول بسیج باید حواسش به این نکته باشد؛ «لحظه لحظه» رفتارهای شخصی و مدیریتی اش، اثرات تربیتی (آموزشی) بر آدم های تشکیلاتش دارد و حتی می تواند سرنوشت شان را عوض کند. کم نبوده اند آدم هایی که حضور در یک جمع، باعث تغییر مسیر زندگی شان شده؛ بخصوص در ایام جوانی. این دانشگاه (تشکل دانشجویی) را باید در دانشگاه جدی گرفت!