در سال دوم دانشگاه، وقتی که برای بار اول با پیام امام برای بسیج دانشجو و طلبه روبرو شدیم، سوال های جدی برای مان ایجاد شد… این پیام، دوم آذرماه سال شصت و هفت صادر شده بود.

ـ شرایط تاریخی چه تأثیری در این پیام داشته است؟

ـ چرا امام این رسالت های سنگین را بر دوش دانشجوها و طلاب بسیجی گذاشته بودند نه اقشار دیگر!؟

ـ آیا در نگاه امام، بسیج دانشجوها از بسیج طلاب جدا بوده؟

ـ بسیج دانشجو و طلبه، امروزه چه امتدادی پیدا می کند؟

جستجوی جواب این سوالات، اتفاقات خوبی را برای ما رقم زد.

 

به نظر شما چه مقدار در مسیر تحقق این رسالت ها موفقیت حاصل شده؟ نقاط ضعف و قوت چه بوده؟ در نظرات بیان کنید.