مأموریت های نسل ما

منتشر شده در ششم آبان ماه ۱۴۰۱ در کانال پیام رسان بله دوره ره گزین (ویژه دانشجویان فارغ التحصیل و در آستانه فارغ التحصیلی غرب کشور): 🔹️ امروز، دو انتخاب در مقابل نسل ما وجود دارد. یا باید دوش مان را زیر بار ساخت ایران اسلامی بدهیم و ذیل طرح گام دوم قرار بگیریم و یا...
ورود به سطح دو

ورود به سطح دو

یکی از نقاطی که در طول مسیر طلبگی باید تعیین تکلیف کرد، مرحله انتقال به سطح دو می باشد. بعد از اتمام پایه ششم می شود یا به صورت درس آزاد ادامه داد یا وارد موسسات تخصصی شد؛ موسسات تخصصی فقهی، فلسفی، کلامی و … . توصیه برخی اساتید این است که حتی اگر بنای ورود به...

تبصره «صنفی و منطقه ای»، راه فرار مجلس در طرح «شفافیت قوای سه گانه»

متن منتشر شده در کانال ایتای بسیج مدرسه معصومیه قم در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱: بعد از فراز و فرودهای بسیار، نهایتا مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد؛ طرحی که شامل شفافیت آراء نمایندگان مجلس هم می‌ شد. شورای نگهبان ایراداتی را...

در مورد تصویب کلیات طرح‌ شفافیت قوای سه گانه

متن منتشر شده در کانال ایتای بسیج مدرسه معصومیه قم در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱: 🔺 دیروز کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه در مجلس به تصویب رسید. بررسی جزئیات این طرح به جلسه بعدی مجلس موکول شد. در خصوص متنی که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده، نکات زیر قابل توجه است:...
قرن جدید

قرن جدید

آن هنگام که «پدر پدربزرگ» مجبور شد دستگاه عبابافی را رها کند و کارگر اداره راه شود تا جاده های نایین ساخته شود؛ آن هنگام که امام فرمان داد و «مبارز» در خیابان ماند؛ آن هنگام که «برادر»، غریبانه در مقابل تانک بعثی بر زمین افتاد؛ آن هنگام که «گمنام» تلاش کرد تا مسیر...