روز بیست و دوم قرنطینه: خواهرم کنکور دارد

روز بیست و دوم قرنطینه: خواهرم کنکور دارد

خواهرم امسال کنکور دارد. من بعد از اینکه کنکور دادم دوست داشتم دیگرهیچ وقت به آن فکر نکنم. در مدرسه وضعیت درسیم خیلی خوب بود و همه معلم ها به من امیدوار بودند اما با کنکور نتوانستم ارتباط خوبی برقرار کنم. راستیتش با مطالعه تستی نمی توانستم کنار بیایم. دوست داشتم درس...
روز بیستم قرنطینه: در جستجوی خوشبختی در دربار پادشاهان خودکامه!

روز بیستم قرنطینه: در جستجوی خوشبختی در دربار پادشاهان خودکامه!

امروز بیست روز هست که در قرنطینه خانگی هستیم. مادر من خیلی زود به استقبال نوروز می رود؛ تقریبا از اوایل اسفند خانه تکانی را شروع می کند. بخش هایی از خانه تکانی هم هرسال سهم من می شود. ماشاء الله آلارم مامان خانم هم تا پروژه را تحویل ندهی قطع نمی شود… معمولا وقت...