یک حرکت خودجوش؛ خاطره کمپین مردمی انتخاب آگاهانه

یک حرکت خودجوش؛ خاطره کمپین مردمی انتخاب آگاهانه

سه روز به شروع ایام تبلیغات انتخابات اسفند ۹۸ مانده بود. در مدرسه جو خاصی احساس نمی شد. خیلی دغدغه این را داشتم که نامزدهای سرشناس قم را برای جلسات مناظره و پرسش و پاسخ به مدرسه بیاوریم؛ به نظرم ایام انتخابات، بهترین فرصت برای تضارب افکار جریان های سیاسی و اجتماعی...
بسیج رازی، جمعی صمیمی و با طراوت

بسیج رازی، جمعی صمیمی و با طراوت

از تجربه های خوب زندگی من قرار گرفتن در جمع صمیمی و با طراوت بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. جمعی که برای ما بیشتر از یک فعالیت دانشجویی ساده بود و تقریبا همه زندگی مان شده بود. جمع مان فراز و فرود های زیادی داشت و در دل همین فراز و فرودها بود که یک سری رشدها...