برشی از یک کتاب: لوازم نویسندگی از نادر ابراهیمی

برشی از یک کتاب: لوازم نویسندگی از نادر ابراهیمی

سفر به دنیای داستان نویسان بزرگ جهانی همراه با نادر ابراهیمی، دریچه جدیدی به دنیای نوشتن باز می کند. برشی از قسمت پایانی کتاب: «جستجو در میان آرمان ها، مرام ها و جهان بینی ها و انتخاب یکی از آنها با اطمینان به انسانی و عدالت جویانه بودن آن آرمان، مرام و جهان بینی؛...
برشی از یک کتاب: نشانه های بلاغت

برشی از یک کتاب: نشانه های بلاغت

نکته ای ساده و جالب درمورد بلاغت از کتاب «ادبیات و تعهد در اسلام» نوشته محمد رضا حکیمی: «در واقع شاعر و نویسنده راستین، نخست با قلب و مغز و دید و درک خود شاعر می شود یا نویسنده و سپس با تعبیر و قالب. به عبارت دیگر تا آدمی سخنی برای گفتن ـ درخور گفتن ـ نداشته باشد نه...
دنیای نوشتن

دنیای نوشتن

بعضی چیزها را نمی شود گفت؛ بعضی چیزها را نمی شود شنید؛ باید نوشت و باید خواند. دنیای نوشتن آرامش بیشتری دارد… فرصت برای بیان کردن و فکر کردن بیشتر فراهم است. در دنیای نوشتن هر حرفی را می شود زد اما باید سنجیده گفت و زیبا خلق کرد… گاهی برای سبک شدن می توان...