یکی از سرگرمی های نوجوانی من

یکی از سرگرمی های نوجوانی من

یکی از سرگرمی های دوره نوجوانی من نایین پژوهی بود. نایین، آثار تاریخی زیادی دارد. بعضی رسوم تاریخی هم هنوز بین مردم حفظ شده؛ مثل فرهنگ خاص عزاداری در ایام محرم. دوست داشتم بیشتر درمورد سابقه آثار تاریخی و فرهنگ گذشته مردم بدانم. وقتی کتاب های «تاریخ نایین» و «تاریخ...
این روزها…

این روزها…

این چند وقت خیلی ناراحت هستیم… از طرفی داغدار شدن بعضی خانواده ها به خاطر کرونا، از طرفی خبرهای بد از هند و… . اما مظاهر خوبی و احسان هم کم نبود: توزیع رایگان ماسک و… توسط مردم، ایثار و تلاش کادر درمانی، حضور جهادی طلبه ها و… . إن شاء الله که...