پیوستگی

پیوستگی

فقط آنهایی به خط آخر می رسند که تا لحظه آخر تلاش کرده اند. پ.ن: «وَ أَن لیس للإنسان إلا ما سعی.» (و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده [هیچ نصیب و بهره ای] نیست.) (سوره مبارکه النجم، آیه...