وارثین

وارثین

«و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون.» (و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به میراث می برند.) (سوره مبارکه الانبیاء، آیه ۱۰۵) پ.ن: عاقبت روشن است؛ ما کدام طرف خواهیم...