روز پنجاه و یکم قرنطینه: با یک اذان، با یک نماز

روز پنجاه و یکم قرنطینه: با یک اذان، با یک نماز

این ایام قدر نعمت هایی که قبلا داشتیم را می شناسیم. یکی از این نعمت ها مسجد بود؛ مکانی برای دیدار مومنانه و دقیقه های خلوت کردن. یاد مناسبت های مسجد بخیر؛ با چای و خرماهای ساده و صمیمی. واقعا جای مسجد در میان غوغای روز حس می شود. و ای کاش این مهمان منحوس تا قبل ماه...