برشی از یک کتاب: اصولی کلی، عام و همیشگی

برشی از یک کتاب: اصولی کلی، عام و همیشگی

یکی از مسائلی که ذیل مبحث نبوت در علم کلام بحث می شود، موضوع خاتمیت است. خاتمیت با کامل شدن دین، ارتباط دارد. در صفحه ۹۹ جلد دوم کتاب عقاید استدلالی از آقای ربانی گلپایگانی، مطلبی از کتاب خاتمیت شهیدمطهری رحمه الله علیه نقل شده که قابل استفاده است: «خاتم کسی است که...