نکات جالب نرم افزارهای مرکز نور

نکات جالب نرم افزارهای مرکز نور

علمای قدیم برای دسترسی به کتب و نگهداری آنها خیلی زحمت می کشیدند. اما امروزه به برکت نرم افزارها می توانیم به حجم عظیمی از منابع، به سادگی دسترسی داشته باشیم. نرم افزارهای مرکز نور، از جمله این نرم افزارها هستند و عموما طلبه ها با آنها آشنایی دارند. برخی از امکانات...