زیر سایه این پرچم

زیر سایه این پرچم

از این پرچم در خانه داریم. عشق می کنم گاهی اوقات که به آن نگاه می کنم. نماد هویت تاریخی و ملی ماست و با آسمان ما گره خورده است. از هزارتوی تاریخ عبور کرده و به دست ما رسیده؛ از همه ی فرازها و فرودها، از همه ی سختی ها و آسانی ها… . چه جوانانی که برای آن جان داده...