مطلع شدم شورای مرکزی یک مجموعه مردمی، ضمن تصریح به علنی بودن شفافیت صحن علنی در سند اساسنامه، در عمل هم شفافیت را محقق نموده و امکان حضور اعضا در جلسات مجازی شورا وجود دارد.

بر اساس فرمایش حضرت آقا، شفاف سازی، دستور اسلامی است. در شوراهایی که مبتنی بر رای انتخاب می شوند، یکی از مظاهر شفافیت، امکان دسترسی موکلین به مذاکرات صحن علنی است.

ما همان طور که بعضی مسائل من جمله شفافیت را از مسئولین مطالبه می کنیم، لازم هست که خودمان هم در حد خودمان این مسائل را رعایت و تمرین کنیم تا در صورت مسئول شدن هم برای مان سخت نباشد… اخلاق شخصی و اجتماعی فعلی ما در ساخت آینده، موثر هست… .

برای این مجموعه مردمی، آرزوی توفیق دارم.

شفاف‌سازی؛ دستور اسلامی
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40814

⚪️ پویش مردمی #انتخاب_آگاهانه را در #ایتا دنبال کنید:
@entekhabe_agahane98

 

شما چه تجاربی از فرهنگ شفافیت دارید؟ در قسمت نظرات بیان کنید.