با مطرح شدن موضوع انتخابات، فرصت خوبی است که درمورد نعمت جمهوری اسلامی بگوییم و بشنویم. تأملاتی درمورد مردم سالاری دینی:

مردم سالاری دینی در کلام امام خامنه ای

نظام انقلابی و خطر تاکتیکراسی، وحید جلیلی

ما و امکان‌های انقلابی، اسلامی، ایرانی و جهانی مشارکت اجتماعی، مجتبی نامخواه

اگر مطلب دیگری یافتم، این مطلب بروز می شود.

شما هم در نظرات از جمهوری اسلامی بگویید یا مطلبی در این زمینه معرفی کنید.