تر و خشک

تر و خشک

پدر بزرگم می گفتند قدیم الأیام، خانه ها اصلا زباله تولید نمی کردند؛ مصرف کم بود و دورریز تولید نمی شد، باقیمانده مواد طبیعی غذا و … که برای مرغ و گوسفند می رفت، از لباس های کهنه شده، وسایل دیگر ساخته می شد، آب دورریز به باغچه می ریخت و فاضلاب هم که از سطح شهر...
کاغذ یا لپ تاپ!؟

کاغذ یا لپ تاپ!؟

یکی از فعالیت های اصلی طلبه، مطالعه است؛ چه درسی و چه غیر درسی. نکات مفید مطالعات و یافته ها اگر یادداشت نشود، ماندگار نخواهند بود؛ قیّدوا العلم بالکتابه… . یکی از اولین سوالات و می شود گفت سوال اصلی در زمینه مدیریت یادداشت برداری آن است که بر مبنای سامانه...
ما شدن فضلا

ما شدن فضلا

اینکه طلبه ها با هم جمع بشوند و بخواهند کارگروهی کنند ابتدائا سخت به نظر می رسد. همه یک پا مجتهد هستند (البته بالقوه) و دارای نظر؛ البته شاید سختی کارگروهی در حوزه، علل عمیق تری هم داشته باشد. از طرفی، برنامه تحصیلی حوزه فشرده است و وقت فراغ برای جلسات و… به...
با کاروان کربلا

با کاروان کربلا

کربلا یعنی این دنیا به خودی خود، ارزش آن را ندارد که تحت هر شرایطی حفظ شود. اگر توقف نکرده باشی و به فراتری نظر داشته باشی، با هر نان و نمکی نمی توانی دمساز شوی. به راستی، اگر او نباشد که این دنیا نفس بکشد، بودن ما چه ارزشی خواهد داشت!؟… آری، با این داغ باید...
خاطره اولین مداحی های طلبگی

خاطره اولین مداحی های طلبگی

سال اول، کلاس صرف بودیم و ایام فاطمیه بود. استاد آقانصیری از طلبه ها خواستند که کسی برای جلسه بعد مداحی آمده کند. اندکی گذشت و کسی داوطلب نشد. من دوست نداشتم که عریضه کلاس خالی بماند لذا داوطلب شدم. البته تجربه مداحی در ایام نوجوانی در بین فامیل و مدرسه را داشتم اما...