چرا طلبگی !؟ (۲): روحانیت و اصناف دیگر

چرا طلبگی !؟ (۲): روحانیت و اصناف دیگر

گاهی اوقات فکر می کنم که رابطه روحانیت از حیث یک صنف با اصناف دیگر جامعه چیست؟ به خصوص در عصر جدید… البته گاهی هم برخی از من پرسیده اند که نقش یک روحانی چیست؟ مثلا یک پزشک درمان می کند یا یک نانوا نان درست می کند؛ یک روحانی چه می کند!؟ اینکه در یک جامعه چه نقش...
نسبت

نسبت

معمولا در فضای حوزوی، زیاد صحبت از تحول علوم انسانی و تحول علوم حوزوی می شود. چند وقتی بود که مسئله نسبت بین علوم موجود و علوم مطلوب حوزوی ذهنم را مشغول کرده بود. فعلا به این جمع بندی رسیده ام: اگر ما این موارد را قبول کنیم: عصر کنونی، عصر حاکمیت هاست که با ایجاد...
برشی از یک کتاب: اصولی کلی، عام و همیشگی

برشی از یک کتاب: اصولی کلی، عام و همیشگی

یکی از مسائلی که ذیل مبحث نبوت در علم کلام بحث می شود، موضوع خاتمیت است. خاتمیت با کامل شدن دین، ارتباط دارد. در صفحه ۹۹ جلد دوم کتاب عقاید استدلالی از آقای ربانی گلپایگانی، مطلبی از کتاب خاتمیت شهیدمطهری رحمه الله علیه نقل شده که قابل استفاده است: «خاتم کسی است که...