تقدیم به نو دانشجو

تقدیم به نو دانشجو

حالا به دانشگاه رسیده ای و کم کم متخصص می شوی. تقدیم به تو: دوست داریم که در انتخاب هایمان محدود نباشیم. اما راه چاره ای نیست… به هر حال، زمان ما محدود است و به همه چیزنمی شود رسید. برای رشد کردن باید نظم و برنامه داشت و مقداری همت کرد و صبر و حوصله داشت و الا...