گزیده کتاب طرح کلی (۲): نویدهای به مؤمن

آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا به طور کامل و همه جانبه سعادتمند باشد، تماما به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده… نتیجه می گیریم که… [ایمان تعهدآمیز و توام با عمل]، آن چنان که فرهنگ قرآنی معین می کند، مساوی است با تمام شرایط خوشبختی و سعادت از نظر احتیاجات...
شروع شفافیت از خود

شروع شفافیت از خود

مطلع شدم شورای مرکزی یک مجموعه مردمی، ضمن تصریح به علنی بودن شفافیت صحن علنی در سند اساسنامه، در عمل هم شفافیت را محقق نموده و امکان حضور اعضا در جلسات مجازی شورا وجود دارد. بر اساس فرمایش حضرت آقا، شفاف سازی، دستور اسلامی است. در شوراهایی که مبتنی بر رای انتخاب می...
علّامه روزگار ما

علّامه روزگار ما

سال دوم دانشگاه بودیم که یکی از دوستان باعث شد در طرح ولایت شرکت کنیم؛ دوره ای که قرار بود در چهل روز در تابستان سال ۹۳ برگزار شود. خودش سال قبل در دوره شرکت کرده بود و خیلی با آب و تاب از دوره تعریف می کرد. در بروشور دوره توضیح داده شده بود که دوره برای آشنایی...
گزیده کتاب طرح کلی (۱): ایمان از روی آگاهی

گزیده کتاب طرح کلی (۱): ایمان از روی آگاهی

[از نظر قرآن] ایمان به اصول و مبانی عقیدتی یک خصلت برجسته ی پیامبرخدا و پیروان اوست… ولی این ایمان، از روی شعور و آگاهی و فهم است نه کورکورانه و از روی تقلید… لذا ایمان های متعصبانه یا مقلدانه ئی که کافران و مخالفان به افکارپوشالی خود می ورزیدند، به شدت...
یک پیام

یک پیام

در سال دوم دانشگاه، وقتی که برای بار اول با پیام امام برای بسیج دانشجو و طلبه روبرو شدیم، سوال های جدی برای مان ایجاد شد… این پیام، دوم آذرماه سال شصت و هفت صادر شده بود. ـ شرایط تاریخی چه تأثیری در این پیام داشته است؟ ـ چرا امام این رسالت های سنگین را بر دوش...