مأموریت های نسل ما

منتشر شده در ششم آبان ماه ۱۴۰۱ در کانال پیام رسان بله دوره ره گزین (ویژه دانشجویان فارغ التحصیل و در آستانه فارغ التحصیلی غرب کشور): 🔹️ امروز، دو انتخاب در مقابل نسل ما وجود دارد. یا باید دوش مان را زیر بار ساخت ایران اسلامی بدهیم و ذیل طرح گام دوم قرار بگیریم و یا...
ورود به سطح دو

ورود به سطح دو

یکی از نقاطی که در طول مسیر طلبگی باید تعیین تکلیف کرد، مرحله انتقال به سطح دو می باشد. بعد از اتمام پایه ششم می شود یا به صورت درس آزاد ادامه داد یا وارد موسسات تخصصی شد؛ موسسات تخصصی فقهی، فلسفی، کلامی و … . توصیه برخی اساتید این است که حتی اگر بنای ورود به...