چرا طلبگی !؟ (۲): روحانیت و اصناف دیگر

گاهی اوقات فکر می کنم که رابطه روحانیت از حیث یک صنف با اصناف دیگر جامعه چیست؟ به خصوص در عصر جدید… البته گاهی هم برخی از من پرسیده اند که نقش یک روحانی چیست؟ مثلا یک پزشک درمان می کند یا یک نانوا نان درست می کند؛ یک روحانی چه می کند!؟

اینکه در یک جامعه چه نقش هایی بوجود می آید بسته به این است که آن جامعه چه نیازهایی دارد. نیارهای جامعه هم بسته به افق و آرمانی است که آن جامعه تصور می کند. در عصر جدید، اگر افق مطلوب مان منحصر به روابط همین عالم باشد، نقش های جامعه هم در همین سقف خواهد بود اما اگر افق فراتری ببینیم، نیازهای بیشتری خواهیم داشت. البته این که دیدن افقی فراتر چه تاثیری در روابط همین عالم هم دارد خود یک بحث دیگری است.

اگر در یک جامعه نیازی تصور شد و به تخصص محتاج بود، صنف و مراتب صنفی شکل می گیرد.

به نظر شما روحانیت با اصناف دیگر چه تفاوت هایی دارد؟ در نظرات بیان کنید.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت

سایدبار کشویی

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم