برشی از یک کتاب: لوازم نویسندگی از نادر ابراهیمی

سفر به دنیای داستان نویسان بزرگ جهانی همراه با نادر ابراهیمی، دریچه جدیدی به دنیای نوشتن باز می کند.

برشی از قسمت پایانی کتاب:

«جستجو در میان آرمان ها، مرام ها و جهان بینی ها و انتخاب یکی از آنها با اطمینان به انسانی و عدالت جویانه بودن آن آرمان، مرام و جهان بینی؛ تلطیف احساس و عاطفه به قصد ورود به حیطه ی «دردشناسی روح» انسان و بررسی و تحلیل مسائل و مصائب بشری؛ مطالعه ی زبان به عنوان ابزار اساسی و بنیادی انتقال مفاهیم و مقاصد؛ سیاسی اندیشیدن و سیاسی عمل کردن همچون هر انسان آگاه و شریف عصر ما؛ ایجاد رابطه با طبیعت به عنوان آموزگاری که با نرمی و مهربانی و عمق، بسیاری چیزها را می آموزد، و هم کسب و فراهم آوری سایر ابزارها و لوازم نویسندگی، در حد توانایی انسان است و بسیار بسیار کمتر از این حد؛ و منشأ گرفته از قدرت گزینش و فراگیری است ـ فقط. هیچ جادویی به جز جادوی اراده وجود ندارد. سحر و افسونی در کار نیست. چیزی در خون جاری نیست که از یک انسان، بالزاک و داستایوسکی و سیلونه و دولت آبادی بسازد و از انسانی دیگر بیکاره یی خسته، گدایی درمانده، یا انگلی آویخته به دیگران. کافی است که اراده را ندا دهیم و برخیزیم و حرکت کنیم و «کار و ایمان» را دو عنصر اساسی در جهت وصول به قله یی که طالب صعود به آن هستیم بدانیم تا همه چیز شدنی شود، و جمعی بزرگ از نویسندگان و هنرمندان مسئول ابر کارآفرین، سرزمین ما و سراسر جهان ما را فرا بگیرند.»

لینک کتاب در سایت طاقچه

شما چه کتابی درباره نوشتن مطالعه کرده اید؟ در نظرات برای ما معرفی کنید.

۴ دیدگاه روشن برشی از یک کتاب: لوازم نویسندگی از نادر ابراهیمی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت

سایدبار کشویی

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم