برشی از یک کتاب: نشانه های بلاغت

برشی از یک کتاب: نشانه های بلاغت

نکته ای ساده و جالب درمورد بلاغت از کتاب «ادبیات و تعهد در اسلام» نوشته محمد رضا حکیمی: «در واقع شاعر و نویسنده راستین، نخست با قلب و مغز و دید و درک خود شاعر می شود یا نویسنده و سپس با تعبیر و قالب. به عبارت دیگر تا آدمی سخنی برای گفتن ـ درخور گفتن ـ نداشته باشد نه...
با ضعف در ادبیات عرب چه کنیم؟

با ضعف در ادبیات عرب چه کنیم؟

با تمام شدن تحصیل دروس ادبیات در حوزه، یک سوالی که پیش می آید این است که برای جمع بندی ادبیات چه کنیم. به خصوص اینکه ممکن است ضعف هایی باقی مانده باشد. این سوال در تابستان گذشته ذهنم را مشغول کرده بود و پس از جستجو و تحقیق به این نتایج رسیدم. نتایج را به یکی از اساتید...