تلخ و شیرین های انتخابات ۱۴۰۰ (۱): زلف آشفته را چه کسی جمع می کند!؟

تلخ و شیرین های انتخابات ۱۴۰۰ (۱): زلف آشفته را چه کسی جمع می کند!؟

از ابتدای سال ۹۹ مشخص بود که پروژه انتخابات، پروژه مهمی خواهدبود و گهگاهی بچه ها می گفتند که برای انتخابات باید کار کنیم. معمولا بعد انتخابات ها این حرف زیاد گفته می شود که برای انتخابات بعدی باید زودتر شروع کنیم. گذشت تا رسیدیم به بهمن ماه… مدام گفته می شد باید...
مواضع ما

مواضع ما

مواضع انتخاباتی بسیج مدرسه معصومیه قم که در بیانیه اعلام موجودیت ستاد گفتمانی دولت جوان انقلابی درج شده است، ماحصل یک ماه و نیم گفتگو و هم فکری با طلاب و اساتید و کارشناسان بوده و سعی شده است اهم مسائل مردم و کشور در آن مورد توجه قرار گیرد لذا تا حدودی می تواند نقشه...
ما شدن فضلا

ما شدن فضلا

اینکه طلبه ها با هم جمع بشوند و بخواهند کارگروهی کنند ابتدائا سخت به نظر می رسد. همه یک پا مجتهد هستند (البته بالقوه) و دارای نظر؛ البته شاید سختی کارگروهی در حوزه، علل عمیق تری هم داشته باشد. از طرفی، برنامه تحصیلی حوزه فشرده است و وقت فراغ برای جلسات و… به...
یک حرکت خودجوش؛ خاطره کمپین مردمی انتخاب آگاهانه

یک حرکت خودجوش؛ خاطره کمپین مردمی انتخاب آگاهانه

سه روز به شروع ایام تبلیغات انتخابات اسفند ۹۸ مانده بود. در مدرسه جو خاصی احساس نمی شد. خیلی دغدغه این را داشتم که نامزدهای سرشناس قم را برای جلسات مناظره و پرسش و پاسخ به مدرسه بیاوریم؛ به نظرم ایام انتخابات، بهترین فرصت برای تضارب افکار جریان های سیاسی و اجتماعی...