طلبه وارد می شود!

طلبه وارد می شود!

کنش سیاسی و اجتماعی هم در دنیای طلبگی حال و هوای خاص خود را دارد. بعد از اینکه قبول کردیم باید تکانی خورد و مردمی هستند و باید آنها را قانع کرد (به برکت انتخابات ها چند سال یکبار چنین دغدغه هایی فعال می شود)، سر و کله سوالاتی پیدا می شود. به هر حال ما بیشتر در فضای...
نکات جالب نرم افزارهای مرکز نور

نکات جالب نرم افزارهای مرکز نور

علمای قدیم برای دسترسی به کتب و نگهداری آنها خیلی زحمت می کشیدند. اما امروزه به برکت نرم افزارها می توانیم به حجم عظیمی از منابع، به سادگی دسترسی داشته باشیم. نرم افزارهای مرکز نور، از جمله این نرم افزارها هستند و عموما طلبه ها با آنها آشنایی دارند. برخی از امکانات...
نسبت

نسبت

معمولا در فضای حوزوی، زیاد صحبت از تحول علوم انسانی و تحول علوم حوزوی می شود. چند وقتی بود که مسئله نسبت بین علوم موجود و علوم مطلوب حوزوی ذهنم را مشغول کرده بود. فعلا به این جمع بندی رسیده ام: اگر ما این موارد را قبول کنیم: عصر کنونی، عصر حاکمیت هاست که با ایجاد...
کاغذ یا لپ تاپ!؟

کاغذ یا لپ تاپ!؟

یکی از فعالیت های اصلی طلبه، مطالعه است؛ چه درسی و چه غیر درسی. نکات مفید مطالعات و یافته ها اگر یادداشت نشود، ماندگار نخواهند بود؛ قیّدوا العلم بالکتابه… . یکی از اولین سوالات و می شود گفت سوال اصلی در زمینه مدیریت یادداشت برداری آن است که بر مبنای سامانه...
ما شدن فضلا

ما شدن فضلا

اینکه طلبه ها با هم جمع بشوند و بخواهند کارگروهی کنند ابتدائا سخت به نظر می رسد. همه یک پا مجتهد هستند (البته بالقوه) و دارای نظر؛ البته شاید سختی کارگروهی در حوزه، علل عمیق تری هم داشته باشد. از طرفی، برنامه تحصیلی حوزه فشرده است و وقت فراغ برای جلسات و… به...
خاطره اولین مداحی های طلبگی

خاطره اولین مداحی های طلبگی

سال اول، کلاس صرف بودیم و ایام فاطمیه بود. استاد آقانصیری از طلبه ها خواستند که کسی برای جلسه بعد مداحی آمده کند. اندکی گذشت و کسی داوطلب نشد. من دوست نداشتم که عریضه کلاس خالی بماند لذا داوطلب شدم. البته تجربه مداحی در ایام نوجوانی در بین فامیل و مدرسه را داشتم اما...