کتاب الاساس، کتابی مناسب برای اصول یک

کتاب الاساس، کتابی مناسب برای اصول یک

من مولف کتاب الاساس را از نزدیک ندیده ام و اطلاع زیادی هم درمورد ایشان ندارم اما امسال که برای اصول یک داریم کتاب الاساس را می خوانیم واقعا از انتخاب این کتاب خوشحالم. به نظرم برای شروع علم اصول کتاب خیلی خوبی هست؛ هم فهرست بندی خوبی دارد وهم با توجه به اشاراتی که...