بسیج رازی، جمعی صمیمی و با طراوت

بسیج رازی، جمعی صمیمی و با طراوت

از تجربه های خوب زندگی من قرار گرفتن در جمع صمیمی و با طراوت بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. جمعی که برای ما بیشتر از یک فعالیت دانشجویی ساده بود و تقریبا همه زندگی مان شده بود. جمع مان فراز و فرود های زیادی داشت و در دل همین فراز و فرودها بود که یک سری رشدها...
یکی از سرگرمی های نوجوانی من

یکی از سرگرمی های نوجوانی من

یکی از سرگرمی های دوره نوجوانی من نایین پژوهی بود. نایین، آثار تاریخی زیادی دارد. بعضی رسوم تاریخی هم هنوز بین مردم حفظ شده؛ مثل فرهنگ خاص عزاداری در ایام محرم. دوست داشتم بیشتر درمورد سابقه آثار تاریخی و فرهنگ گذشته مردم بدانم. وقتی کتاب های «تاریخ نایین» و «تاریخ...