ابزارک دولینگو

ابزارک دولینگو

کسانی که به یادگیری یک زبان خارجی علاقه دارند، نگاهی به این ابزارک (اپلیکیشن) بیندازند: اپلیکیشن دولینگو در کافه بازار   شما چه اپلیکیشن هایی برای یادگیری زبان های خارجی سراغ دارید؟ در نظرات بیان...