برای طلبه های سال اول

برای طلبه های سال اول

سال اول طلبگی، حال و هوای خاصی دارد. به خصوص اینکه دانشجو بوده باشی و طلبه شوی! وارد شدن به دنیایی جدید، نیاز به آمادگی هایی دارد؛ البته کارهای عجیب و غریبی هم نیست:   دنیایی جدید به هر حال دانشجو هستیم و جوان و سرمان هم بوی قورمه سبزی می دهد! احتمالا تشکلی هم...