او تنها یک دانشمند نبود

او تنها یک دانشمند نبود

اخیرا مصاحبه ای از دکتر گلشنی درمورد شخصیت شهید فخری زاده خواندم. عمق نگاه و توان راهبری شهید برایم جالب بود؛ ویژگی هایی که حاکی از چرایی ترور ایشان است… خداوند بر علو درجات شان بیفزاید. شهید محسن فخری‌زاده در گفت‌وگوی «فرهیختگان» با مهدی گلشنی آخرین مطلب وبلاگ...