تبصره «صنفی و منطقه ای»، راه فرار مجلس در طرح «شفافیت قوای سه گانه»

متن منتشر شده در کانال ایتای بسیج مدرسه معصومیه قم در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱: بعد از فراز و فرودهای بسیار، نهایتا مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد؛ طرحی که شامل شفافیت آراء نمایندگان مجلس هم می‌ شد. شورای نگهبان ایراداتی را...

در مورد تصویب کلیات طرح‌ شفافیت قوای سه گانه

متن منتشر شده در کانال ایتای بسیج مدرسه معصومیه قم در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱: 🔺 دیروز کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه در مجلس به تصویب رسید. بررسی جزئیات این طرح به جلسه بعدی مجلس موکول شد. در خصوص متنی که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده، نکات زیر قابل توجه است:...