این روزها…

این روزها…

این چند وقت خیلی ناراحت هستیم… از طرفی داغدار شدن بعضی خانواده ها به خاطر کرونا، از طرفی خبرهای بد از هند و… . اما مظاهر خوبی و احسان هم کم نبود: توزیع رایگان ماسک و… توسط مردم، ایثار و تلاش کادر درمانی، حضور جهادی طلبه ها و… . إن شاء الله که...