فواید گرسنگی

فواید گرسنگی

کتاب المراقبات، از حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمه الله علیه، بخش مراقبات ماه مبارک رمضان، فواید گرسنگی: [الف ـ] صفای قلب: زیرا سیری باعث ازدیاد بخار در مغز شده و مغز حالتی شبیه مستی پیدا می کند و نمی تواند خوب فکر کند، سرعت انتقال او کم شده و قلب کور می شود. بر...